VÅR BERÄTTELSE

Länge hade tanken funnits på att starta eget och så 1985 startades därför Modell & Form.

Vår specialitet är att ta fram 3-dimensionella modeller till framförallt arkitekter. Affärsidén är att serva arkitekter, designers och formgivare och att tillgodose problemlösningar.

Innan 1985 arbetade vi inom branschen i ett antal år på ett arkitektkontor i Göteborg. Den kunskap och erfarenhet vi byggt upp under åren har resulterat i en mängd uppdrag bland både stora och små företag, såväl inom Sveriges gränser som utomlands. Vi förfogar över en mycket speciell maskinpark som möjliggör att vi kan tillverka i stort sett vad som helst i de flesta material.

2006 beslutade vi oss för att köpa en in en Spirit GX - lasermaskin för att ytterligare effektivisera vårt arbete. Detta resulterade i snabbare produktion samt ökad detaljnivå i våra modeller.

Med hjälp utav maskiner, verktyg och framför allt våra egna händer framställer vi på Modell & Form, efter kundens önskemål och ritningar, modeller i önskad skala.

Modell & Form AB MER ÄN BARA MODELLER