UTVALDA PROJEKT

Här nedan visar vi ett urval av de senaste projekten.

Studio 58, Eriksberg 1:100

Älvstrandsmodellen 1:400, Göteborg

Vallhamra Torg 1:200

Älvstranden, Göteborg